Θεοσοφία είναι ένας όρος που σημαίνει Θεία Σοφία και αναφέρεται σε ένα φιλοσοφικό σύστημα ιδεών που βασίζεται στην Αρχέγονη Γνώση που εκφράζεται από το Θείο σε οποιαδήποτε μορφή του.

Κύριος εκφραστής αυτών των ιδεών είναι η Θεοσοφική Εταιρεία που ιδρύθηκε, μεταξύ άλλων, από την Έλενα Μπλαβάτσκυ και τον Χένρι Όλκοττ και έχει έδρα στο Άντυαρ στην Ινδία.

Η Θεοσοφική Εταιρεία έχει τρεις σκοπούς:

  1. Σχηματισμός πυρήνα παγκόσμιας αδελφότητας της ανθρωπότητας χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, φύλου. κοινωνικής τάξης ή χρώματος.
  2. Ενθάρρυνση της συγκριτικής μελέτης των θρησκειών, της φιλοσοφίας και της επιστήμης.
  3. Έρευνα των ανερμήνευτων νόμων της φύσης και των κρυμμένων δυνάμεων του ανθρώπου.

H πλέον πρόσφατη έκφραση της Αρχαίας Σοφίας-Θρησκείας, εμφανίστηκε από την Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, το 1875. Πρόκειται για την εσωτερική Γνώση από την οποία προήλθαν όλες οι αποκαλύψεις που έγιναν, γίνονται και θα γίνονται στην ανθρωπότητα σχετικά με τους Νόμους της Εκδήλωσης, με την πνευματική καταγωγή του ανθρώπου, με την απόκρυφη ιστορία της ανθρωπότητας. Η Θεοσοφική Εταιρεία αποτελείται από μέλη οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης, φιλοσοφίας, ή επιστημονικής γραμμής. Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι να προωθήσει τους σκοπούς της, με αποτέλεσμα την βαθιά κατανόηση της ζωής, την απομάκρυνση κάθε φανατισμού, δόγματος και προκατάληψης οποιασδήποτε μορφής. Δεν προωθεί καμμία ιδιαίτερη θρησκεία, φιλοσοφία ή επιστημονική γραμμή. Οι στόχοι της εκφράζονται μέσα από τους σκοπούς της, εκ των οποίων αυτός με την μεγαλύτερη σημασία είναι η επίτευξη της Παγκόσμιας Αδελφότητας, χωρίς διακρίσεις ανάμεσα σε φυλές, θρησκείες, φύλα, κοινωνικές τάξεις ή χρώματα.

Σύνδεσμοι: