Θεοσοφία είναι ένας όρος που σημαίνει Θεία Σοφία και αναφέρεται σε ένα φιλοσοφικό σύστημα ιδεών που βασίζεται στην Αρχέγονη Γνώση που εκφράζεται από το Θείο σε οποιαδήποτε μορφή του.

Ο Γνωστικισμός, ο Ροδοσταυρισμός, ο Τεκτονισμός (στην Παραδοσιακή του μορφή), ο Μαρτινισμός και όλες οι ατραποί που είχαν ως βάση τους την αρχαία Σοφία και την έκφρασή της στον σημερινό άνθρωπο αποτέλεσαν αυτό που σήμερα αποκαλούμε «Θεοσοφία».

Αυτό το Θεοσοφικό κίνημα αναπτύχθηκε με τους Jakob Böhme, Martines de Pasqually, Saint Martin, I.V.Lopukhin, Bulgakov, K.Echartshausen και πολλούς άλλους. Αποτέλεσμα αυτού του κινήματος ήταν το Ροδοσταυρικό Κίνημα, οι Διδασκαλίες του Jakob Böhme, οι Εκλεκτοί Κοέν του Martines de Pasqually, ο Μαρτινισμός του Saint Martin και όλο το Ιλλουμινιστικό Κίνημα (με την ετυμολογική έννοια του όρου ως "Κίνημα Φώτισης") της Ευρώπης που έφερε μία πνευματική επανάσταση.

Το 1875 η Helena Petrovna Blavatsky και ο Henry Steel Olcott  ίδρυσαν έναν οργανισμό με τίτλο «Θεοσοφική Εταιρία». Ο Οργανισμός αυτός δεν είχε καμμία σχέση με το Θεοσοφικό κίνημα το οποίο προαναφέρθηκε, ωστόσο κινήθηκε παράλληλα με τους εξής τρεις σκοπούς:

  1. Σχηματισμός πυρήνα παγκόσμιας αδελφότητας της ανθρωπότητας χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, φύλου. κοινωνικής τάξης ή χρώματος.
  2. Ενθάρρυνση της συγκριτικής μελέτης των θρησκειών, της φιλοσοφίας και της επιστήμης.
  3. Έρευνα των ανερμήνευτων νόμων της φύσης και των κρυμμένων δυνάμεων του ανθρώπου.

Η Θεοσοφική Εταιρεία των Helena Petrovna Blavatsky και Henry Steel Olcott  αποτελείται από μέλη οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης, φιλοσοφίας, ή επιστημονικής γραμμής. Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι να προωθήσει τους σκοπούς της, με αποτέλεσμα την βαθιά κατανόηση της ζωής, την απομάκρυνση κάθε φανατισμού, δόγματος και προκατάληψης οποιασδήποτε μορφής.