1). ΣΚΩΤΙΚΟΣ Τύπος. Με 33 βαθμούς (συνήθως αποδιδόμενους σε 11 μυήσεις). Πρωτοεμφανίσθηκε ως Τύπος Τελειοποιήσεως με 28 βαθμούς. Από το Συμβούλιο του Charleston και μετά (1801) λειτουργεί με 33 βαθμούς.

Μαθητής
Εταίρος
Διδάσκαλος
Μυστικός Διδάσκαλος
Τέλειος Διδάσκαλος
Γραμματέας εξ απορρήτων
Πρωθιερέας και Δικαστής
Εφορος κατασκευών
Εκλεκτός Διδάσκαλος των εννέα
10° Διακεκριμένος Εκλεκτός των δέκα πέντε
11° Εξοχος εκλεκτός Ιππότης
12° Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων
13° Ιππότης της Βασιλικής Αψίδας
14° Μέγας εκλεκτός της Ιερής Αψίδας
15° Ιππότης Ανατολής και του Ξίφους
16° Ιππότης της Ιερουσαλήμ
17° Ιππότης της Ανατολής και της Δύσεως
18° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Ροδόσταυρος. Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνου
19° Μέγας Ποντίφηξ της Ουράνιας Ιερουσαλήμ. Εξοχος Σκώτος
20° Ισόβιος Σεβάσμιος Μέγας Διδάσκαλος
21° Πρώσος Ιππότης
22° Ιππότης του Βασιλικού Πέλεκυ
23° Αρχηγός του Ναού
24° Πρίγκηψ του Ναού
25° Ιππότης του Οφεως
26° Πρίγκηψ του Ελέους, ή Τριαδικός Σκώτος
27° Μέγας Ταξιάρχης του Ναού
28° Ιππότης του Ηλιου ή Πρίγκηψ Μύστης
29° Μέγας Σκώτος του Αγίου Ανδρέα
30° Μέγας εκλεκτός Ιππότης Kadosh. Ιππότης του λευκού και μαύρου Αετού.
31° Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης Εξεταστής
32° Εξοχος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού
33° Κυρίαρχος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής.

 

2). ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΚΩΤΙΚΟΣ Τύπος. (C.·.B.·.C.·.S.·.) Ιπποτικό Ναϊτικό Αγαθοεργό Τάγμα, αποκλειστικά Χριστιανικό. (Αγαθοεργοί ή Ευεργέτες Ιππότες της Αγίας Πόλεως). Δημιουργήθηκε από τον Jean Baptist Willermoz. Εχει μείνει ιστορικά και με την ονομασία Βιλλερμοζιστικός ή Μαρτινιστικός Τεκτονισμός.

Οι βαθμοί είναι:

1. Μαθητής,

2. Εταίρος,

3. Διδάσκαλος,

4. Σκωτικός Διδάσκαλος του Αγίου Ανδρέα,

5. Δόκιμος Ασπιδοφόρος,

6. C.·.B.·.C.·.S.·., (Ευεργέτης Ιππότης της Αγίας Πόλεως), 

     Σε αυτούς προστέθηκαν οι κλάσεις της «Ομολογίας» ("Profession") των δύο βαθμών:

7. Ιππότης Ομολογητής (Chevalier Profès) και

8. Ιππότης Μέγας Ομολογητής (Grand Profès).

3). Τύπος ΑΜΙΛΗΣ ή EMULATION. Περιλαμβάνει τους 3 συμβολικούς βαθμούς.

Μαθητής
Εταίρος
Διδάσκαλος  

 

4) Τέκτονες Ιππότες Εκλεκτοί Ιερείς του Σύμπαντος (Ordre des Chevaliers Maçons Elus Cohen deI’ Univers). Ιδρύθηκε από τον Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Case Martines de Pasqually. Σκοπός του η Τελετουργική Θεουργία. 

Οι βαθμοί του είναι:

1η ΤΑΞΗ (βαθμοί του συμβολικού Τεκτονισμού): Μαθητής, Εταίρος, Διδάσκαλος

     Η τάξη αυτή συμπληρωνόταν από τον βαθμό του Μεγάλου Εκλεκτού ή Ιδιαιτέρου Διδασκάλου

2η ΤΑΞΗ (βαθμοί του Πρόναου): Μαθητής Cohen, Εταίρος Cohen, Διδάσκαλος Cohen

3η ΤΑΞΗ (βαθμοί του Ναού): Μέγας Διδάσκαλος Εκλεκτός Cohen ή Μέγας Αρχιτέκτων, Ιππότης της Ανατολής ή Μέγας Εκλεκτός του Ζωροβάβελ ή δόκιμος Reau+Croix (R+), Ταξιάρχης της Ανατολής ή Μαθητευόμενος Reau+Croix (R+)

ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ: Reau+Croix (R+). Προσοχή: Η ιδιότητα Reau+Croix (R+) δεν έχει καμία σχέση με την ιδιότητα Rose+Croix

5). Τύπος ΥΟΡΚΗΣ.

Οι βαθμοί του είναι:

1η ομάδα. ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΑΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ.

 • Διακεκριμένος Διδάσκαλος (Διδάσκαλος του Σήματος)
 • Πρώην Σεβάσμιος
 • Εξοχότατος ή Διακεκριμένος Διδάσκαλος
 • Τέκτων της Βασιλικής Αψίδας

2η Ομάδα. ΚΡΥΠΤΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ.

 • Βασιλικός Διδάσκαλος
 • Εκλεκτός ή Επίλεκτος Διδάσκαλος
 • Υπερέξοχος ή Ενδοξος Διδάσκαλος

3η Ομάδα. ΙΠΠΟΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ.

 • Ιππότες του Ερυθρού Σταυρού
 • Ιππότες της Μάλτας
 • Ιππότες του Ναού

ΥπέρτατηΤάξη.

 • Ιππότες του Αγίου Ιωάννη
 • Ιππότες του Αγ. Κωνσταντίνου
 • Ιππότες της Κωνσταντινουπόλεως
 • Μυστικός Επόπτης

6). Τύπος MISRAIM (Seu Aegypti). Ή Αιγυπτιακός με 90 βαθμούς. Προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο. Οι αρχαιότεροι γνωστοί μυημένοι σε αυτόν τον πολύ Εσωτερικό Τύπο ήταν ο Πατριάρχης Ananiah και η οικογένεια Bédarride. Λειτουργούσε στην Νήσο Ζάκυνθο το 1782 (κάτω από την Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας) και στην Βενετία το 1801.  Σήμερα λειτουργεί ενωμένος με τον Τύπο Μέμφις. Οι βαθμοί του ήταν:

1° Μαθητής

2° Εταίρος

3° Διδάσκαλος

4° Απόρρητος Διδάσκαλος

5° Τέλειος Διδάσκαλος

6° Απόκρυφος Γραμματέας

7° Πρωθιερέας και Δικαστής

8° Άγγλος Διδάσκαλος

9° Εκλεκτός των εννέα

10° Εκλεκτός του Μυστηρίου

11° Εκλεκτός των δέκα πέντε

12° Τέλειος Εκλεκτός

13° Ένδοξος Εκλεκτός της Αλήθειας

14° Τριαδικός Σκώτος

15° Σκώτος Εταίρος

16° Σκώτος Διδάσκαλος

17° Εκλεκτός Σκώτος

18° Σκώτος Διδάσκαλος

19° Σκώτος των τριών J

20° Σκώτος του Ιερού Θόλου

21° Σκώτος του Αγίου Ανδρέα ή του Παναγίου Τάφου

22° Μικρός Αρχιτέκτων

23° Μεγάλος Αρχιτέκτων

24° Αρχιτεκτονική

25° Τέλειος Μαθητής Αρχιτέκτων

26° Τέλειος Εταίρος Αρχιτέκτων

27° Τέλειος Διδάσκαλος Αρχιτέκτων

28° Τέλειος Αρχιτέκτων

29° Έξοχος Σκώτος

30° Έξοχος Σκώτος του Ερεδώμ

31° Μεγάλη Βασιλική Κιβωτός

32° Μεγάλη Κιβωτός

33° Έξοχος Ιππότης της Επιλογής, Αρχηγός της Συμβολικής Σειράς

34° Ιππότης της Έξοχης Επιλογής

35° Πρώσος Ιππότης

36° Ιππότης του Ναού

37° Ιππότης του Αετού

38° Ιππότης του Μαύρου Αετού

39° Ιππότης του Ερυθρού Αετού

40° Ιππότης της Λευκής Ανατολής

41° Ιππότης της Ανατολής

42° Ταξιάρχης της Ανατολής

43° Μεγάλος Ταξιάρχης της Ανατολής

44° Αρχιτεκτονική των Έξοχων Ταξιαρχών του Ναού

45° Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ

46° Ιππότης R+C του Κίλγουινινγκ και του Ερεδώμ

47° Ιππότης της Δύσης

48° Έξοχος Φιλόσοφος

49° Πρώτος Σώφρων του Χάους

50° Δεύτερος Σοφός του Χάους

51° Ιππότης του Ηλίου

52° Ύπατος Ταξιάρχης των Άστρων

53° Έξοχος Φιλόσοφος

54° Έλασσον Τεκτονικό Ρόπαλο

55° Τεκτονικό Ρόπαλο

56° Καμινάρης του Τεκτονικού Ροπάλου

57° Φυσητής του Τεκτονικού Ροπάλου

58° Αληθινός Τέκτων Μύστης

59° Κυρίαρχος Εκλεκτός

60° Κυρίαρχος των Κυριάρχων

61° Μεγάλος Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών

62° Ύψιστος και Κραταιότατος Μεγάλος Ιερέας Καθαγίασης

63° Ιππότης της Παλαιστίνης

64° Μεγάλος Ιππότης του Λευκού και Μαύρου Αετού

65° Μεγάλος Εκλεκτός Ιππότης Καδώς

66° Μέγας Ιεροεξεταστής, Ταξιάρχης, Αρχηγός της 3ης Συμβολικής Σειράς

67° Αγαθοεργός Ιππότης

68° Ιππότης του Ουρανίου Τόξου

69° Ιππότης της Ρανούκα

70° Σοφότατος Πρίγκηψ Ισραηλίτης

71° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Ταλμουδιστής

72° Πρίγκηψ Ζαντικίμ

73° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Χαράμ

74° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Μεγάλος Χαράμ

75° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Χασίδ

76° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Μεγάλος Χασίδ

77° Ένδοξος Χασίδ, Έφορος Ρυθμιστής μέλος του Υπάτου Γεν. Μεγ. Συμβουλίου των Αρχηγών της 3ης Μυστικής Σειράς

78° Πρύτανης του Ιερού Πυρός

79° Κυρίαρχος Πρίγκηψ του Κυριάρχου Δικαστηρίου

80° Κυρίαρχος Διορατικός Πρίγκηψ

81° Έξοχος Ιππότης του Φωτεινού Τριγώνου

82° Έξοχος Ιππότης Τρομερός Σάντα

83° Έξοχος Θεόσοφος Ιππότης

84° Κυρίαρχος Πρίγκηψ Μεγάλος Επιθεωρητής

85° Μεγάλος Υπερασπιστής του Τάγματος

86° Έξοχος Διδάσκαλος του Φωτός

87° Μεγάλος Πληρεξούσιος Υπουργός

88° Κραταιός Διδάσκαλος Αντιπρόσωπος του Τάγματος για την 2η Σειρά

89° Έξοχος Διδάσκαλος του Μεγάλου Έργου

90° Κυρίαρχος Απόλυτος Διδάσκαλος

7). Τύπος MEMPHIS. Ή Ανατολικός με 92 βαθμούς. Από τον Etienne Marconis de Négre σύμφωνα με τον οποίο είχε ως δημιουργούς του τους Ναΐτες. Πλέον επιβεβαιωμένο είναι οτι προήλθε σε μεγάλο μέρος από την Στοά των οπαδών της Μέμφιδας του Montauban. Εμφανίσθηκε το 1839 στο Παρίσι. Σήμερα λειτουργεί ενωμένος με τον Τύπο Μισραΐμ. Οι βαθμοί του ήταν:

1° Μαθητής

2° Εταίρος

3° Διδάσκαλος

4° Απόρρητος Διδάσκαλος

5° Τέλειος Διδάσκαλος (ή Αρχιτέκτων)

6° Απόκρυφος Γραμματέας

7° Πρωθιερέας και Δικαστής

8° Επόπτης των Οικοδομών

9° Εκλεκτός των εννέα

10° Εκλεκτός των δέκα πέντε

11° Έξοχος Εκλεκτός Ιππότης

12° Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων

13° Βασιλική Αψίδα

14° Ιππότης του Ιερού Θόλου

15° Ιππότης της Ανατολής ή του Ξίφους

16° Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ

17° Ιππότης Ανατολής και Δύσεως

18° Έξοχος Πρίγκηψ R+C

19° Πρίγκηψ της Δύσεως

20° Ιππότης του Ναού της Σοφίας, Σεβάσμιος Διδάσκαλος όλων των Στοών

21° Έξοχος και Κραταιός Διδάσκαλος της Τεκτονικής Κλείδας

22° Νωαχίτης Ιππότης (ή Πρώσσος Ιππότης)

23° Πρίγκηψ του Λιβάνου, Βασιλικός πέλεκυς

24° Ιππότης της Σκηνής

25° Ιππότης του Ερυθρού Αετού

26° Ιππότης του Χάλκινου Όφεως

27° Ιππότης της Χάριτος, Ιππότης της Αγίας Πόλεως

28° Πρίγκηψ της Σκηνής, Φρουρός της Κιβωτού

29° Ιππότης του Ηλίου

30° Ιππότης του Αγίου Ανδρέα

31° Ένδοξος και Τρομερός Ιππότης Καδώς

32° Μεγάλος Ιεροεξεταστής Ταξιάρχης

33° Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού

34° Ιππότης Μεγάλος Επιθεωρητής

35° Μεγάλος Ταξιάρχης του Ναού

36° Ιππότης Φιλαλήθης

37° Πρύτανης των Ουρανίων Σφαιρών

38° Σοφός Σιβαΐτης

39° Πρίγκηψ του Ζωδιακού

40° Έξοχος Ερμητικός Φιλόσοφος

41° Ιππότης των Επτά Αστέρων

42° Ιππότης του Ουρανίου Τόξου

43° Ύπατος Ταξιάρχης των Άστρων

44° Έξοχος Ποντίφικας της Ίσιδας

45° Βασιλέας Ποιμένας

46° Πρίγκηψ του Ιερού Λόφου

47° Σοφός των Πυραμίδων

48° Φιλόσοφος της Σαμοθράκης

49° Τιτάνας του Καυκάσου

50° Παιδίο της Χρυσής Λύρας

51° Ιππότης του αληθινού Φοίνικα

52° Έξοχος Άγημα

53° Ιππότης της Σφίγγας

54° Προσφιλής Ποντίφικας του Πελεκάνου

55° Έξοχος Σοφός του Λαβυρίνθου

56° Μεγάλος Ιερέας της Καδμείας

57° Μεγάλος Μάγος

58° Πρίγκηψ Βραχμάνος

59° Ποντίφικας της Ωγυγίας

60° Σκανδιναβός Ιππότης

61° Ιππότης της Αλήθειας

62° Σοφός της Ηλιούπολης

63° Ποντίφικας του Μίθρα

64° Μυστικός Φρουρός του Θυσιαστηρίου

65° Πρίγκηψ Εραστής της Αλήθειας

66° Έξοχος Καβί

67° Σοφότατος Μούνι

68° Έξοχος Αρχιτέκτων του Μυστηριώδους Πύργου

69° Έξοχος Πρίγκηψ του Ιερού Παραπετάσματος

70° Ερμηνευτής των Ιερογλυφικών

71° Ορφικός Πρύτανης

72° Φρουρός των Τριών Πυρών

73° Κουστωδός του Αμετάδοτου Ονόματος

74° Ύπατος Διδάσκαλος της Σοφίας

75° Έξοχος Οιδίπους των Μεγάλων Μυστικών

76° Ποιμένας Εραστής της Όασης των Μυστηρίων

77° Έξοχος Διδάσκαλος της Σλόκα

78° Πρύτανης του Ιερού Πυρός

79° Πρύτανης των Ιερών Βεδδών

80° Ιππότης του Χρυσόμαλλου Δέρατος

81° Ιππότης του Φωτεινού Τριγώνου

82° Ιππότης του Τρομερού Shaddai

83° Ιππότης Θεόσοφος

84° Ύπατος Μεγάλος Επιθεωρητής

85° Μεγάλος Υπερασπιστής του Τύπου

86° Έξοχος Διδάσκαλος του Φωτός (του Φωτεινού Δακτυλίου)

87° Μεγάλος Γενικός Ρυθμιστής του Τάγματος

88° Έξοχος Ποντίφικας του Τεκτονισμού

89° Έξοχος Διδάσκαλος του Μεγάλου Έργου

90° Κυρίαρχος Ποντίφηξ της Μέμφιδας

91° Εξοχος Ιππότης του Kneph

92° Κυρίαρχος Ποντίφικας των Μάγων

8). Τύπος MISRAIM MEMPHIS. Ερμητικός Αιγυπτιακός Τύπος. Βασίζεται στην ένωση του Τύπου MISRAIM με τον Τύπο MEMPHIS. Με 95 βαθμούς, συγχωνευμένους σε 11 μυήσεις, συν 2 διοικητικούς (96° και 97° για τον Εθνικό και τον Κυρίαρχο Μεγ.Διδάσκαλο αντίστοιχα). Στους κόλπους του περιλαμβάνει Γυναικείο Τεκτονικό Τύπο με Τυπικά βασισμένα στα Τυπικά των Τύπων Μισραΐμ-Μέμφις και τον Αιγυπτιακό Τύπο του Καλλιόστρο. Οι βαθμοί του είναι:

Συμβολικοί βαθμοί  
Μαθητής της Τέχνης.
Εταίρος της Τέχνης.
Διδάσκαλος της Τέχνης.
Φιλοσοφικοί βαθμοί  
4° 7° Ιππότης Αψίδας Τελειοποιήσεως.
8° 11° Ιππότης του Ξίφους, Τέλειος Τέκτων του Ερεδώμ.
12° 17° Ιππότης του Ηλίου. Σοφός της Αλήθειας, Ερμητικός Φιλόσοφος.
18° 30° Πατριάρχης της Αλήθειας.
Ιλλουμινιστικοί βαθμοί  
30° 90° Εξοχος Διδάσκαλος του Μεγάλου Εργου.
31° 90° 91° Υπερασπιστής του Τύπου.
32° 90° 92° Ιππότης Φιλαλήθης, Μάγος του Ρόδου + Σταυρού.
32° 90° 94° Πατριάρχης Πρίγκηψ της Μέμφιδας.
33° 90° 95° Πατριάρχης Συντηρητής του Τύπου.
Διοικητικοί βαθμοί  
33° 90° 96° Εξοχος Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος, Εθνικός Μεγάλος Ταξιάρχης.
33° 90° 97° Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης, Κυρίαρχος Μεγάλος Διδάσκαλος.
     

8α). ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ Τύπος Υιοθεσίας (στους κόλπους του Τύπου Μισραΐμ-Μέμφις)

Αιγυπτία Μαθήτρια
Αιγυπτία Εταίρα
Αιγυπτία Διδασκάλισσα
Τέλεια Αιγυπτία Διδασκάλισσα
Διοικητικοί βαθμοί  
Εθνική Μεγάλη Διδασκάλισσα
Εξοχη Μεγάλη Διδασκάλισσα, Βασίλισσα του Σαββά
     

Στους κόλπους του Τύπου Μισραΐμ-Μέμφις, υπάρχουν:

Τρία Ιπποτικά Τάγματα:

 1. Η Λεγεώνα της Ελευσίνας
 2. Το Τάγμα του φοβερού Shaddai
 3. Το Τάγμα του Αστέρα του Σώθι (Σειρίου)

Ένα Νοσοκομειακό Τάγμα: Η Λυβική Λεγεώνα

Ένα συμβολικό παράσημο: Το Χρυσόμαλλο Δέρας

9). ΑΔΩΝΙΡΑΜΙΚΟΣ Τύπος. Του 18ου αιώνα.

1° Μαθητής

2° Εταίρος

3° Διδάσκαλος

4° Πρεσβύτερος Τέκτων

5° Εκλεκτός των Εννέα

6° Εκλεκτός του Perignan

7° Εκλεκτός των δεκαπέντε

8° Μικρός Αρχιτέκτων

9° Μέγας Αρχιτέκτων

10° Σκώτος Διδάσκαλος

11° Ιππότης της Ανατολής

12° Ροδόσταυρος

13° Νωαχίτης

10). ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ Τύπος.

11) Τύπος του Πέτρου Μελησσινού. Από το 1765. Με 7 βαθμούς. Χρησιμοποιούνται μόνον οι Φιλοσοφικοί καθ’ότι δέχεται Διδασκάλους που έχουν ολοκληρώσει τoυς Συμβολικούς βαθμούς σε οποιονδήποτε άλλον Τύπο.

Μαθητής

Εταίρος

Διδάσκαλος

Σκοτεινός θόλος

Σκώτος Διδάσκαλος

Φιλόσοφος

Πνευματικός Ιππότης

12). ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ Τύπος.

13). ΑΡΧΑΙΟΣ Τύπος (ΑncientRite).

14). ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ του Kilwinning.

15). ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ Τύπος. (Δημιουργήθηκε στις 8/10/1859. Σήμερα λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας)

16). Τύπος ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΣ.

17). ΣΟΦΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο από τον Ormus μαζί με Εσσαίους.

18). ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ. Δημιουργήθηκε από το την κοινότητα των Σοφών του Φωτός, και διαθόθηκε στην Ευρώπη, την Upsala και την Σκωτία με την μορφή Ανατολικού Τεκτονισμού.

19). ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ Τύπος της Namur (1770).

20). Τύπος ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΑΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ (1756). Θεμελιωτής του ο Βαρώνος του Hund.

21). Τύπος του BORDEAUX (1762)

22). Τύπος του ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ (Ο.Ι.Τ.Α.R.) Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal

23). FILADELFI DI NARBONA (πρόδρομος της Στοάς του Montauban). Αναδύθηκε στα 1780, και χωριζόταν σε 3 τάξεις από τις οποίες οι 1η και 2η περιελάμβαναν 17 βαθμούς και η 3η τρείς Συνόδους ή Περιστύλια στα οποία γινόταν μελέτη των διαφόρων κλάδων των απόκρυφων επιστημών.

24). FILADELFI ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

25). MONTAUBAN. Δημιουργήθηκε από τον Gabriel Mathieu Marconis, πατέρα του Etienne Marconis de Négre. Από αυτόν προήλθε κατά μεγάλο μέρος ο Τύπος Memphis.

26). ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. Τύπος 6 βαθμών, κατ’εξοχήν Αιγυπτιακών. Δραστηριοποιήθηκε στα 1767 και διατηρήθηκε για πάρα πολύ λίγο.

27). Τύπος του SWEDEMBORG. (Αβινιόν 1773) Αρχικά ήταν ένα σύστημα 10 βαθμών σε τρείς τάξεις. Κατόπιν αναμορφώθηκε από τον Μαρκήσιο του Thomé.

 • 1η  (Τεκτονική): Μαθητής, Εταίρος, Διδάσκαλος,
 • 2η (Ιλλουμινιστική) επονομαζόμενη και τμήμα των Cohen: Μαθητής Cohen, Εταίρος Cohen, Διδάσκαλος Cohen.
 • 3η (ενεργή ή τάξη των Ροδοσταύρων): Μαθητής Ροδόσταυρος, Ιππότης Ροδόσταυρος, Ροδόσταυρος Πεφωτισμένος.

28). ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ Τύπος. Δημιουργήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1887, από τον Manuel Gimenoy Catalan.

29). Τύπος AZUL (Αργετινή)

30) Ασιάτες αδερφοί- Asiatischen Brüder. 1782 Αυστρία, Γερμανία. Των Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen, Hans Karl

31). Τεκτονικός Τύπος 7 βαθμών.(Μ.Βρετανία, 1760)

32). Τύπος του Αγίου Θεοπόλδου. Με 9 βαθμούς.

33). ARCANA ARCANORUM. Σειρά Τυπικών υψηλής θεουργίας τα οποία περιλαμβάνονται σε ελάχιστες πολύ Παραδοσιακές Οργανώσεις. Λειτουργούν κάτω από απόλυτη σοβαρότητα, και μόνον υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. (Misraim-Memphis, Πυθαγόρειοι κ.α.). Προϋποθέτουν την αγνή καθαρότητα των συμμετεχόντων, και τις αγνές και ανιδιοτελείς προθέσεις τους.