Ο Παγκόσμιος Τεκτονισμός ξεκίνησε με αμιγώς ανδρικές Στοές.

Το 1893 στις 4η Απριλίου ιδρύεται το Τεκτονικό Τάγμα «Le Droit Humain» ή «Το Ανθρώπινο Δίκαιο» (www.droit-humain.gr), με μικτές Στοές, σε μια προσπάθεια ένταξης και των γυναικών στο πανάρχαιο αυτό φιλοσοφικό σύστημα. Οι Στοές ήσαν μικτές, (με άνδρες και γυναίκες) που λειτουργούσαν όμως, με τα ίδια Τυπικά. Με αυτήν την μορφή λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Από την άλλη, το 1945, οι κατά πολύ παλαιότεροι Τεκτονικοί Τύποι Μισραΐμ και Μέμφις, ενώθηκαν δημιουργώντας τον Αρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο Μισραΐμ και Μέμφις, έναν Τύπο που στα πρότυπα των αρχαίων μυήσεων λειτουργεί με διαφορετικές αμιγείς Ανδρικές και αμιγείς Γυναικείες Στοές οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά Τυπικά, τα μεν ανδρικά στην βάση των Τύπων Μισραΐμ και Μέμφις, τα δε γυναικεία, με Τυπικά που βασίσθηκαν στον Γυναικείο Αιγυπτιακό Τύπο του Alessandro Cagliostro.

Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι τα Τεκτονικά Τυπικά απευθυνόμενα στο φυσικο-αιθερικό σώμα του ανθρώπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και στα δύο φύλα καθότι το ανδρικό φυσικό-αιθερικό είναι αντίστροφο του γυναικείου, και συνεπώς το κάθε φύλο "απαιτεί" και το δικό του Τυπικό.