Ο Παγκόσμιος Τεκτονισμός ξεκίνησε με αμιγώς ανδρικές Στοές.

Το 1893 στις 4η Απριλίου ιδρύεται το Τεκτονικό Τάγμα «Le Droit Humain» ή «Το Ανθρώπινο Δίκαιο» (www.droit-humain.gr), με μικτές Στοές, σε μια προσπάθεια ένταξης και των γυναικών στο πανάρχαιο αυτό φιλοσοφικό σύστημα. Οι Στοές ήσαν μικτές, (με άνδρες και γυναίκες) που λειτουργούσαν, με τα ίδια Τυπικά. Με αυτήν την μορφή λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Από την άλλη, το 1945, ενώθηκαν οι κατά πολύ παλαιότεροι Τεκτονικοί Τύποι Μισραΐμ και Μέμφις, δημιουργώντας τονΑρχαίο και Αρχέγονο Ανατολικό Τύπο Μισραΐμ και Μέμφις, έναν Τύπο που στα πρότυπα των αρχαίων μυήσεων λειτουργεί με διαφορετικές Ανδρικές και Γυναικείες Στοές οι οποίες λειτουργούν με διαφορετικά Τυπικά, τα μεν ανδρικά στην βάση των Τύπων Μισραΐμ και Μέμφις, τα δε γυναικεία, με Τυπικά που βασίσθηκαν στον Γυναικείο Αιγυπτιακό Τύπο του Alessandro Cagliostro.