Η ιστορία των ARCANA ARCANORUM.

Τα Arcana Arcanorum αποτέλεσαν ένα σύστημα που παρέμεινε πάντοτε στην κατοχή ορισμένων ελάχιστων εκ των μυημένων, καθότι η γνώση τους εξασφάλιζε και την γνώση της επικοινωνίας με το αόρατο.

Σήμερα, παρ’ότι για λόγους ασφαλείας κυκλοφορούν πολλά κλεψίτυπα, τα αυθεντικά Arcana Arcanorum βρίσκονται στην κατοχή ελάχιστων Τεκτονικών Τύπων και άλλων πολύ κλειστών εσωτερικών Ταγμάτων. Η εφαρμογή τους πάντως, δεν προϋποθέτει την κατοχή της υλικής τους μόνον μορφής.

Τα Arcana Arcanorum αποτελούν τους τέσσερις και μερικές φορές τους τρείς τελευταίους βαθμούς των Αιγυπτιακών Τεκτονικών Τύπων Misraim-Memphis, βαθμούς ιδιαίτερους της «Κλίμακας της Νάπολης» ή «Βασίλειο της Νάπολης» (από τον 87ο έως τον 90ο).

O Alessandro Cagliostro, όταν ήταν στην Μάλτα, στα 1766 ή 1767, έγινε Τέκτων στην Στοά «Discrezione e Armonia» Σε αυτή την Στοά ήταν και ο Ιππότης d’Aquino. Στα Τυπικά της προστέθηκαν μετά από τον Luigi d’Aquino τον Cagliostro και τον Althotas τρείς άλλοι βαθμοί ονομαζόμενοι «Arcana Arcanorum».

Οι διώξεις κατά του Τεκτονισμού, που ακολούθησαν, ανάγκασαν τον Cagliostro να πάει στην Γαλλία

Η διδασκαλία των νέων Στοών που δημιουργήθηκαν στην συνέχεια εκφυλίσθηκε. Αντί για εσωτερισμό γινόταν συζήτηση για πολιτική, ελευθερία κ.α. Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την απόκρυψη λίγων σημαντικών μυστικών από τα μάτια των πολλών.

Ο GastoneVentura, έγραψε γι’αυτά: «Τα Arcana Arcanorum εφόσον θέλουν να τιμούν τον τίτλο τους είναι “Arcana” δηλαδή απόκρυφα».

Σήμερα κυκλοφορούν για λόγους ασφαλείας, πολλά ψεύτικα αντίτυπα. Λίγοι κατέχουν τα αυθεντικά, και αυτοί που τα έχουν το γνωρίζουν. Οι τελευταίοι βαθμοί του Τύπου Misraim-Memphis τα περιλαμβάνουν. Η κατοχή τους, δεν εξασφαλίζει όμως από μόνη της την ικανότητα εφαρμογής τους. Απαιτείται και εκείνη η Γνώση, η ενόραση που Λίγοι διαθέτουν.

Αποτελούν ένα Ερμητικό σύστημα επικλήσεων και επαφής με το αόρατο, επιφυλασσόμενο για εκείνους που γνωρίζουν πώς, πότε και γιατί θα το χρησιμοποιήσουν.