Ο Τεκτονισμός ξεκίνησε την λειτουργία του ως αμιγώς ανδρική οργάνωση. Τα πρώτα Τυπικά [Rituals] που φτιάχτηκαν [από φωτισμένους Μύστες] φτιάχτηκαν για την ανδρική ιδιοσυγκρασία, ενδελέχεια και αντίληψη. Χρησιμοποιήθηκε ο «οικοδομικός» συμβολισμός [σμύλη, σφύρα, αλφάδι] εμπνεόμενος από ανδρικά επαγγέλματα. Στους υψηλότερους βαθμούς, επίσης, χρησιμοποιήθηκε η έννοια της Ιπποσύνης [ιππέας, αναβάτης] που ήσαν τότε ανδρικό προνόμιο. Έτσι ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, ο Αναθεωρημένος Σκωτικός Τύπος, ο Γαλλικός Τύπος και οι περισσότεροι Τεκτονικοί Τύποι [Rites] λειτουργούν για άνδρες.

Αργότερα κατά το πρότυπο των Σιβύλλων και των Εστιάδων της αρχαιότητας δημιουργήθηκαν και τα Γυναικεία Τυπικά, με τα οποία εργάζονται σήμερα Στοές αμιγώς Γυναικείες, μέσα στους κόλπους λίγων επιλεγμένων Τεκτονικών Ταγμάτων διεθνώς.