Ο Τεκτονισμός είναι ένα σύστημα το οποίο, απευθύνεται σε ελεύθερα σκεπτόμενα άτομα, τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν την γνώση τους όχι ως εγκυκλοπαιδική καταγραφή, αλλά ως γνώση του εαυτού τους, του Σύμπαντος και του Θεού.

Απευθύνεται στον Ανθρωπο και τις αξίες του ως δημιούργημα του Θεού. Δεν επιδιώκει να λύσει τα καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου. Επιδιώκει να δημιουργήσει ανθρώπους που με την σκέψη την συμπεριφορά και την δραστηριότητά τους θα αλλάξουν την συμπεριφορά της κοινωνίας και τις αξίες της.

Ο Τεκτονισμός δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση. Διαμορφώνει φιλάνθρωπους οι οποίοι ανώνυμα και αθόρυβα βοηθούν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, κάθε πάσχοντα.

Ο Τεκτονισμός, διαμορφώνει ανθρώπους και προσωπικότητες για να μπορέσουν να αποτελέσουν υγιείς μονάδες σε μία κοινωνία που επιζητά απεγνωσμένα πραγματικές αξίες, αυθεντική αγάπη και γνώση.

Μέσα από ένα σύστημα αλληγοριών και συμβόλων, όπως μας μεταδόθηκαν από τα αρχαία μυστήρια (Ελευσίνια, Καβείρια, Μιθραϊκά, Αιγυπτιακά) επιδιώκει να αφυπνίσει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και την γνώση που θα προέλθει από την προσωπική προσπάθεια του καθενός, και όχι κατευθυνόμενη.