Το 1750 ο Martines de Pasqually (Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Case Martines de Pasqually) ίδρυσε το Τάγμα των Τεκτόνων Ιπποτών Εκλεκτών Ιερέων του Σύμπαντος (Ordre des Chevaliers Maçons Elus Cohen deI’ Univers), το οποίο κατά κάποιο τρόπο συγκαλύπτει ένα σύστημα που στο μεταξύ είχε δημιουργήσει ο Swedenborg το 1720. (Επρόκειτο για ένα σύστημα δέκα βαθμών, περιλαμβανομένων των βαθμών του ΕλευθεροΤεκτονισμού, των άλλων βαθμών των Στοών Σκωτικής προέλευσης προερχομένων από τους «Αποδεδεγμένους» Ιππότες και των βαθμών των επονομαζομένων Ιλλουμινιστικών προερχομένων από τις Αλχημιστικές και Ροδοσταυρικές Οργανώσεις των συνδεδεμένων με το Σεβάσμιο Τάγμα του Χρυσού R+C [Andrea Valentino]. Το σύστημα του Swedenborg είχε 3 τάξεις: 1η [Τεκτονική]: Μαθητής, Εταίρος, Διδάσκαλος, 2η [Ιλλουμινιστική] επονομαζόμενη και τμήμα των Cohen: Μαθητής Cohen, Εταίρος Cohen, Διδάσκαλος Cohen, 3η [ενεργή ή τάξη των Ροδοσταύρων]: Μαθητής Ροδόσταυρος, Ιππότης Ροδόσταυρος, Ροδόσταυρος Πεφωτισμένος. Οι 3 αυτές τάξεις ακολουθούσαν μία διδασκαλία αγαπητή στον Swedenborg. Η πρώτη μελετούσε την Γένεση [δημιουργία, πτώση και πιθανή επανενσωμάτωση του Ανθρώπου]. Η δεύτερη ήταν αφιερωμένη στη μελέτη των απόκρυφων επιστημών, και η τρίτη στην πρακτική πραγματοποίηση παραφυσικών δυνάμεων, κατά περίπτωση επίκτητων).

Ο  Martines de Pasqually δεν ήταν απλά άλλος ένας μυημένος…. Ενεργούσε κατ’εντολήν των Διδασκάλων του παρελθόντος, καταπιστευματοδόχων της Παράδοσης και κουστωδών της αρχαίας Γνώσης. Μίας Γνώσης η οποία πολεμήθηκε ανελέητα, καταπνίγηκε και απωθήθηκε με βάναυσα μέσα στα Τάγματα που λειτούργησε. Όμως παρέμεινε διότι προφανώς έτσι έπρεπε…

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Martines de Pasqually, το Τάγμα σκόπευε να εφοδιάσει τους μαθητευόμενούς του με μία απευθείας συνειδητή επαφή με τα όντα του Θείου κόσμου και με αυτήν την επαφή να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επανενσωμάτωση του ανθρώπου με το προγενέστερο καθεστώς της πτώσης του. Σε αυτό το σύστημα που ονομάζεται και Μαρτινεζισμός, έγινε δεκτός ο ευγενής Louis Claude de Saint Martin, ο οποίος για αρκετά χρόνια κάλυπτε την θέση του Γραμματέα του Martines de Pasqually στο Τάγμα του.

Οι δύο κύριοι Μαθητές του, ο Jean Baptist Willermoz και ο Louis Claude de Saint Martin ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους μετά το θάνατο του Martines de Pasqually. Ο μεν Willermoz δημιούργησε το C.B.C.S (Αγαθοεργοί Ιππότες της Αγίας Πόλεως, Αναθεωρημένος Σκωτικός Τύπος), ο δε Saint Martin, εμπνεόμενος και από τον Jakob Böhme, έφτιαξε το δικό του σύστημα της Μυστικιστικής Εσωτερικής ατραπού που οδηγεί στην απευθείας ένωση του Ανθρώπου με το Θεό.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Τάγματος του Martines de Pasqually (Τεκτόνων Ιπποτών Εκλεκτών Ιερέων του Σύμπαντος) του 1767 το Τάγμα που ίδρυσε είχε τις εξής τάξεις βαθμών:

  • 1η ΤΑΞΗ (βαθμοί του συμβολικού Τεκτονισμού): Μαθητής, Εταίρος, Διδάσκαλος

     Η τάξη αυτή συμπληρωνόταν από τον βαθμό του Μεγάλου Εκλεκτού ή Ιδιαιτέρου Διδασκάλου

  • 2η ΤΑΞΗ (βαθμοί του Πρόναου): Μαθητής Cohen, Εταίρος Cohen, Διδάσκαλος Cohen
  • 3η ΤΑΞΗ (βαθμοί του Ναού): Μέγας Διδάσκαλος Εκλεκτός Cohen ή Μέγας Αρχιτέκτων, Ιππότης της Ανατολής ή Μέγας Εκλεκτός του Ζωροβάβελ ή δόκιμος Reau+Croix (R+), Ταξιάρχης της Ανατολής ή Μαθητευόμενος Reau+Croix (R+)
  • ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ: Reau+Croix (R+).Η ιδιότητα Reau+Croix (R+) δεν έχει καμία σχέση με την ιδιότητα Rose+Croix (R+C).

Μέχρι το 1770 είχε εξαπλωθεί σε αρκετές πόλεις κυρίως της Γαλλίας.

Σήμερα οι μυήσεις των Chevaliers Maçons Elus Cohen deI’ Univers αποδίδονται σε επιλεγμένους ζηλωτές της Μαρτινιστικής ατραπού, ολοκηρωμένους Μαρτινιστές.