Ο Εσωτερισμός είναι το σύστημα εκείνο που επικεντρώνεται στον εσωτερικό κόσμο του Ανθρώπου.

Από τον Ανθρωπο προς τον Ανθρωπο, ή από τον Ανθρωπο προς τον Θεό.

Σε μία εποχή που τα πάντα μετρώνται "ποσοτικά", που το "φαίνεσθαι" έχει αντικαταστήσει το "είναι", που η βοήθεια προς τον πάσχοντα αναλώνεται "όσο είναι μπροστά οι κάμερες", σ'αυτήν την εποχή κάποιοι από τους συνανθρώπους μας, επιμένουν να "είναι" αντί να "φαίνονται", επιμένουν στην "ποιότητα" και βοηθούν τους άλλους, "αφού φύγουν οι κάμερες".

Οι υπόλοιποι ας μείνουν θεατές σ'ένα έργο... που τους αφορά...

Ο Δυτικός Εσωτερισμός έχει τρείς κλάδους:

  • Τεκτονισμός (Οικοδόμηση του Εσωτερικού μας Ναού. Μόνον στην Παραδοσιακή του μορφή σαν συνέχεια των Αρχαίων Μυστηρίων)
  • Μαρτινισμός (Επαφή του ανθρώπου με το Θεό)
  • Ροδοσταυρισμός. «Ροδοσταυρισμός» είναι η ανάληψη τού αρχέγονου πνευματικού λειτουργήματος του ανθρώπου, ως ιδιότητα που κατακτάται στο τέλος της Τεκτονικής και κυρίως της Μαρτινιστικής πορείας και ουδέποτε ως τάγμα με την γνωστή έννοια του όρου, καθότι οι Ροδόσταυροι του παρελθόντος ουδέποτε άφησαν Τυπικά ή ξεχωριστές διδασκαλίες. Ροδόσταυρος σύμφωνα με τον Κούνραθ είναι ένας θεραπευτής στο απέραντο νοσοκομείο του κόσμου.